Felhívás

Felső tagozat
A felső tagozatosok füzet és taneszköz szükségletei a 2014/2015. tanévre: letöltés (pdf)
Olvasmányok
Kötelező és ajánlott olvasmányok a 2014/2015. tanévre: letöltés (pdf)
Napközis tábor
Jelentkezés a napközis táborba:
Szülői tájékoztató
Jelentkezési lap
Szülői egészségügyi nyilatkozat
Beiskolázás 2014/2015.
A tanévben az 1. oszt. tanítók:
Bagyula Lászlóné és
Molnárné Kondrát Mariann

Leendő 1. osztályosok iskolaválasztása:
A 2014-2015. tanév 1. évfolyamára felvett tanulók névsora
Iskolánk bemutatása
Iskolánk beiratkozási körzete
Iskolai erkölcstan
Célja, feladatai
Hit- és erkölcstan
Tájékoztató a szülőknek
Tisztelt Szülők, Adományozók!
Köszönjük, hogy az elmúlt évben iskolánk alapítványának ajánlotta fel adójának 1%-át!
Barossi Iskoláért Alapítvány adószáma: 19672713-1-43

Hírek

Étkezési befizetés

Tudnivalók a 2014/2015. tanévkezdéshez

Nyári irodai ügyelet az iskolában: 2014. július 2., július 16., július 30., augusztus 13. 8.00-12.00 óra között.
Tanévnyitó ünnepély időpontja: 2014. augusztus 29. péntek, 18 óra

Étkezés

Azok a tanulók, aki rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek (és van érvényes határozatuk), s ezért ingyenesen étkeznek, szükség van a szülő által kitöltött ingyenes étkezési nyilatkozatra, amelyet az augusztusi befizetéskor (vagy előtte az ügyeleti napokon) le kell adni.
A nyilatkozat kérhető a titkári irodán illetve letölthető:
Nyilatkozat ingyenes étkezéshez (nyilatkozat_ingyenes_etkezeshez.pdf)

Kérjük a szülőket, hogy akinek nyár folyamán lejár a határozata, feltétlenül hosszabbítsa meg, hogy a kedvezmény folyamatos legyen. Lejárat előtt 1 hónappal már lehet intézni az okmányokat. Az ügyintézéshez iskolalátogatási igazolás az ügyeleti napokon a titkári irodában igényelhető.

A három vagy több gyermekes családok gyermekei 50%-os étkezési kedvezményre jogosultak. A jogosultságot igazoló MÁK igazolást, vagy a családi pótlék kifizetését bizonyító bankszámla kivonat másolatát illetve postai csekket az étkezési befizetésig adják le a titkári irodában.

A tartósan beteg vagy SNI-s tanulók is 50%-os étkezési kedvezményre jogosultak. Az ő esetükben csak akkor kell a MÁK igazolást illetve a határozatot behozni, ha az elmúlt időszakban kontrollvizsgálaton vettek részt, és új határozatot kaptak.

Tankönyvellátás a 2014/2015. tanévre

Ingyenes tankönyvre jogosultak: A tankönyvtámogatáshoz a jogosultságot igazolni kell. Ezért kérjük, hogy az ingyenességet igazoló dokumentumot legkésőbb augusztus 13-ig hozzák be iskolánkba. Az étkezési kedvezmény igénybevételéhez bemutatott, kedvezményre jogosító dokumentumokat a tankönyvellátás esetében is figyelembe vesszük, azokat nem kell még egyszer bemutatni.
A diákok könyvtári kölcsönzés útján kapják meg tankönyveiket. Ezek a könyvek az iskola tulajdonában maradnak, és mivel több éven keresztül használjuk őket, kérjük állapotukat megóvni! Amennyiben a könyvtári könyv állapota nagy mértékben romlik, vagy a könyvet a diák elveszti, a szülő köteles a könyvet pótolni.
Amennyiben a szülők szeretnének saját tankönyvet vásárolni, azt a webshop.kello.hu oldalon regisztrációt követően megtehetik.

Ingyenes tankönyvre nem jogosultak („fizetős tanulók”):

A tavalyi évhez hasonlóan az idén is csekket fognak kapni a szülők a lakcímükre a tankönyvek árának befizetésére. Kérjük, jelezzék, A KELLO tájékoztatása szerint a tankönyvek árának befizetési határideje augusztusban lesz. Azok a szülők, akik a kért határidőig nem tudják befizetni a könyvek árát, azt később is megtehetik, de a könyvek átvétele, csak a befizetésről/utalásról szóló igazolások bemutatásával lehetséges.
Kérjük a befizetett csekkek/utalásról szóló igazolások másolatát az első tanítási napon az osztályfőnököknek leadni.
Az iskolából kiiratkozó tanuló ne fizesse be a könyvek árát!
A 2014/2015. tanévben a felső tagozatos tanulók várható füzet-és taneszköz szükségletei: fuzet_es_taneszkozszukseglet.pdf


Budafok-Tétényi Baross Gábor Általános Iskola
1224 Budapest, Dózsa György út 84-94.
OM azonosító: 035202
Az iskola fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Az oldalon található képek, írások, hivatalos dokumentumok, információk felhasználása írásbeli hozzájárulásunkhoz kötött. Iskolánk csak a barossiskola.hu honlapot publikálja, közösségi oldalakat nem kezel.